ყირიმის ხიდი წარმოადგენს პუტინის სიმბოლოს, მოხდა ფსიქოლოგიური დარტყმა- რუსლან შავაძე | ფრაგმენტი 1 | 17.07.2023