ბიძინა შემთხვევითი ადამიანების ხელშია, მისი გონება შეზღუდულია- მურმან დუმბაძე | ფრაგმენტი 5 | 14.07.2023