ამაზე დიდ თავის მოჭრა, სირცხვილი, ლახვარი, რა უნდა იყოს?! – ლელა ჯეჯალავა | ფრაგმენტი 2 | 04.07.2023