ეშმაკს შეეკვრებიან ეს ადამიანები,. ჟენიას გვერდზე დგომა აბა რა არის? დაწყნარდნენ! – ღუდუშაური | 03.07.2023