ბატონო პრემიერო, ღვიძლი ჩემია, თუ მთავრობას აქვს პრეტენზია, რომ მოქალაქეების სხეულს ფლობს?! – ვახტანგ მეგრელიშვილი | 30.06.2023