გეოსტრატეგიული თამაშებია, ძალიან საშიშია დათმობებზე წასვლა – პაატა ცაგარეიშვილი | ფრაგმენტი 4 | 29.06.2023