განგაშის დრო მოდის! გაყოფა ხომ იცით, ბიძიკო, გაყოფა? – ნატო ჩხეიძე | 27.06.2023