ბოსელს ვაშენებთ თუ რას ვაშენებთ? ეს არის ტერორი, ძალადობა, განუკითხაობა! – პაატა ზაქარეიშვილი | ფრაგმენტი 3 | 27.06.2023