სუნთქვაშეკრულები ლოცულობდნენ, პუტინი არ დაცემულიყო, ამოისუნთქეს, ხუმრობის ხასიათზე მოვიდნენ – პაატა მანჯგალაძე | 26.06.2023