მმართველ რგოლში რუსეთის წარმომადგენლები არიან, რისი ბოლომდე გააზრებაც დასავლეთს უჭირს – პეტრე ცისკარიშვლი | 26.06.2023