ანა დოლიძე სახელმწიფოს მხრიდან მინიმალური ხელფასის შემოღებაზე | 19.06.2023