რა არის თქვენი სასწრაფო ტაქტიკა, რომ შეიცვალოს ეს ვითარება?! – არმაზ ახვლედიანი დარჩიაშვილს | 16.06.2023