მკაფიოდ ვთქვათ, რას აკეთებს „ოცნება“ და რას აკეთებენ ეს რადიკალები! – ხმაური პარლამენტში | 16.06.2023