გაგვეცით კონკრეტული პასუხები! ვერც ერთ შეკითხვაზე პასუხი ვერ მოვისმინეთ – ოპოზიცია მინისტრს | 16.06.2023