ვინც ახლა ერთმანეთს აგინებენ, ისევ ერთად შეიკვრებიან, რატომ? – ისინი, ყველა აგენტურაა – ირაკლი კობახიძე | 15.06.2023