იმედია ლგბტ თემას სტატუსის მინიჭებისას, შანტაჟის იარაღად არ გამოიყენებთ! – ხუნდაძე | 13.06.2023