გაუგებარი ტატყანი და წკავკწავი იყო წულუკიანის მიმართ, ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მინისტრია – ოდიშარია | 13.06.2023