ვისთვის რა დაუბრუნებია, რუსეთს თუ წაურთმევია?! რამდენჯერ უნდა მოგვატყუოს?!- ანა ნაცვლიშვილი | ფრაგმენტი 2 | 26.05.2023