“რასთან დაკავშირებით გავიარო კონსულტაცია?! – ნოტარიუსის ფუნქცია შევითავსო?! – პაატა მანჯგალაძე | 22.05.2023