უფსკრულია თქვენსა და საზოგადოების დიდ ნაწილს შორის! – არმაზ ახვლედიანი “ოცნებას” | 16.05.2023