არ შეიძლება ისეთი რამ ვაკეთოთ, რაც ზიანს მოიტანს, თვითდაზიანებას ხომ ვერ მივიყენებთ?! – გია ვოლსკი | 12.05.2023