გვყავს რეჟიმი, რომელიც დასავლეთის ყველა ძირითადი პოლიტიკური ოჯახისგან არის იზოლირებული | 11.05.2023