“კვლევა აჩვენებს, რომ „ოცნების“ დამარცხება არც ისე ძნელია, როგორც ეს შეიძლება ვინმეს წარმოედგინოს” | 25.04.2023