როგორც ვერ დაბრუნდება საბჭოთა მმართველობა, ისე ვერ დაბრუნდება სააკაშვილის დიქტატი!- წილოსანი | 18.04.2023