140-ზე მეტი არასამთავრობო ორგანიზაცია ხელისუფლებას საერთო განცხადებით მიმართავს | 11.04.2023