ბიძინა დაიბნა, გაუტყლაშუნეს – მიგიჩენთ ადგილოსო, უთხრეს, წამზომი ჩაირთოო – გია ხუხაშვილი | ფრაგმენტი 1 | 07.04.2023