უზარმაზარ იმპერიას ჩაუტარა რეფერენდუმი გამსახურდიამ, საქართთველო დაიბადა 9 აპრილს – დავით ჭიჭინაძე | ფრაგმენტი 1 | 04.04.2023