დაიწყო ადამიანებზე ნადირობა, ტერორი, მიზანმიმართული პროცესია- არჩილ გამზარდია | ფრაგმენტი 4 | 27.03.2023