ჩვენი დამოკიდებულება დასავლეთთან შიზოფრენიას ჰგავს – გიორგი ბადრიძე | ფრაგმენტი 2 | 20.03.2023