ეს არის აგონიური მდგომარეობა, ლეგიტიმაციის არარსებობა- გიორგი მელაძე | ფრაგმენტი 4 | 15.03.2023