აქციას მშვიდობიანი ხასიათი ჰქონდა და არ არსებობდა ძალის გამოყენების საფუძვლები – ომბუიდსმენი | 13.03.2023