მოყავდათ და მოყავდათ დაკავებულები, კედელთან გვამწკრივებდნენ და გვთვლიდნენ – ზურაბ ვარდიაშვილი | 03.03.2023