თქვე საცოდავებო! ფეხებზე გკიდიათ, რაც ხდება! ვაი, თქვენს პატრონს! – ხმაუროიანი კომიტეტის სხდომა | 02.03.2023