სადაც შეატყობენ, რომ შეიძლება პროტესტის მხარდამჭერები ნახონ, ყველა თემას ებღაუჭებიან – პაპუაშვილი | 01.03.2023