სააკაშვილი ძირითადად საწოლშია, ტენდენცია არის დამძიმებისკენ, “ვივა მედის” ექიმების ანგარიში | 22.02.2023