სასწრაფოს ექიმზე და ექთანზე დგას ჯანდაცვა. ოჯახის ექიმის ინსტიტუტი უნდა იყოს ძლიერი – ვატო სულგულაძე | ფრაგმენტი 3 | 02.02.2023