უკრაინელი მოქალაქეები ჩვენს ქვეყანაში არიან დაცული, ვფიქრობ, გადამეტებულია ეს შფოთი – სამნიძე | 24.01.2023