რუსეთი ამოწმებს, რამდენად ერთგულია საქართველო- პაატა ზაქარეიშვილი | ფრაგმენტი 4 | 19.01.2023