დანაშაული კრავთ ამ ადამიანებს, გვაგდებენ ხრამში – ეკა წამალაშვილი, ანი მიროტაძე | ფრაგმენტი 2 | 13.01.2023