ეს არის ბოლო სადგური, გთხოვთ, გაათავისუფლოთ ადგილები – პაატა ზაქარეიშვილი | ფრაგმენტი 3 | 27.12.2022