“ევროპულ ოჯახს ნამდვილად ვუახლოვდებით იმ თანმიმდევრული, მიზანმიმართული პოლიტიკით, რომელსაც ვეწევით” | 27.12.2022