უნდა გავერთიანდეთ საფრთხის გარშემო, ჩვენი პერსპექტივა უბრალოდ აღარ იარსებებს – ელენე ხოშტარია | 23.12.2022