ნდობისა და პატივისცემის გრძნობა აღარ არსებობს მოსამართლეების მიმართ- ლია მუხაშავლია | ფრაგმენტი 3 | 20.12.2022