სამხედრო მოხალისეობა სრულად თავდაცვის სამინისტროს მიერ კონტროლირებადი იქნება – თავდაცვის მინისტრი | 12.12.2022