ივანიშვილთან დაკავშირებული კოპრუფციის ნიშნები – „საერთაშორისო გამჭვირალობა- საქართველოს“ კვლევა | 09.12.2022