ეს პროპაგანდა ომში მონაწილე და დაღუპული ქართველების დაკნინებაა – ანი წითლიძე | 08.12.2022