“სააკაშვილის თემასთან დაკავშირებით, ვართ საოცრად ერთიანი და განსხვავებული აზრები არ არსებობს” | 07.12.2022