“როცა რაიმე ეკონომიკურ წინსვლაზე, შედეგებზე ვსაუბრობთ, ეს დაკავშირებულია ქვეყანაში მშვიდობასთან” | 05.12.2022