ჯანმრთელობაშელახული პატიმრის მიმართ ეს დამოკიდებულება საზოგადოების დიაგნიზია – იაგო კაჭკაჭიშვილი | ფრაგმენტი 1 | 02.12.2022