კაცებმა შეიმჩნიეთ პრობლემა და ამოიღეთ ხმა! იმოქმედეთ! | 25.11.2022